RAPORT alarmant. Terenul pe care se construiește Shopping City, puternic poluat

RAPORT alarmant. Terenul pe care se construiește Shopping City, puternic poluat

O parte din Drumul Careiului, cuprinsă între Biserica Ortodoxă ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” și Kaufland, pe care va fi construit viitorul Shopping City al celor de la NEPI, va fi decontaminată. Mai exact, spațiul verde de pe malul stâng al Someșului.

”Terenul aparținând firmei NEPI Fifteen Real Administration SRL, amplasat în municipiul Satu Mare, strada Drumul Careiului, nr. 7, județul Satu Mare, necesită depoluare fiind declarat teren contaminat cu produs petrolier, având în vedere concluziile raportului de mediu care evidențiază depășirea pragului de intervenție pentru indicatorul TOTAL hidrocarburi din petrol, atât pentru probele de sol la unul din forajele efectuate (F3) la suprafață, 1 metru și doi metri, cât și în probele de apă subterană în toate cele trei foraje de monitorizare”, se arată în memoriul de prezentare pentru obținerea acordului de mediu în vederea construirii Shopping City. 

Cheltuielile vor fi suportate de către NEPI Fifteen Real Estate Administration SRL, care a primit acordul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare în acest sens.

Suprafaţa totală pe care se va face decontaminarea este de 2515 metri pătrați. Se prevede executarea a două foraje pentru depoluarea apei subterane, echipate cu pompă şi filtru pe cărbune activ.

Se prevede decontaminarea solului pe amplasamentul poluat, prin săpături până la adâncimea de doi metri, introducerea de absorbant cu perioada de acţionare de șase luni.

”Suprafaţa afectată se situează în partea central sudică a municipiului Satu Mare, având în vecinătăţi o fabrică de mobilă dezafectată şi o staţie de distribuţie carburanţi în funcţiune. Terenul se află în vecinătatea malului stâng al râului Someş”, se arată în proiectul de decontaminare, obținut de PresaSM.ro.

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, cea mai poluată zonă din municipiul Satu Mare este Drumul Careiului, acolo unde s-a depășit grav nivelul de poluare admis.

Analizele probelor de sol recoltate din zone cu trafic intens arată că se depăşesc deseori valorile normale la metale grele, cupru , zinc, plumb , fier, cadmiu, crom. Aceste zone, cu trafic rutier intens arată o acumulare crescută de metale grele. Lipsa nutrienţilor din sol sau concentraţia excesiv de mică a acestora împiedică creşterea vegetaţiei sau apar doar forme foarte rezistente la concentraţii crescute de metale.

Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în județul Satu Mare, nivelul poluării este considerabil mai ridicat în prezent decât acum zece ani!